Stichting Lest we forget

Stichting “Lest we forget” (Nederlandse vertaling: “Opdat wij niet vergeten”) logo Stichting Lest we forget

Belangrijkste doelstellingen van de Stichting:

Artikel 3 uit de akte van oprichting:
“De stichting heeft als doel:

  • veteranen van de Slag om Arnhem en hun familieleden, zomede de nabestaanden van de gesneuvelden te helpen aan gastvrijheid en eventueel te begeleiden, een en ander in de ruimste zin des woords,
  • bij te dragen aan het instandhouden van een waardige herdenking van de Slag om Arnhem,
  • het in stand houden van een informatiecentrum betreffende de Slag om Arnhem.”

Artikel 4 uit de akte van oprichting:
“De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

  • donaties van personen en instellingen, die hebben verklaard het doel der stichting te willen steunen,
  • subsidies,
  • legaten, erfstellingen en schenkingen,
  • andere baten.”

Opbrengst en bedankbrief Stichting Lest we forget

In de periode 1999 tot en met 2014 heeft de Stichting Lest we forget diverse keren donaties ontvangen vanuit de opbrengsten van het Airborne Beer project. Het totale bedrag is euro 6.500,=. De Stichting heeft Gerrit Staal dan ook schriftelijk bedankt voor zijn initiatieven.
De Stichting Lest we forget is per einde van het jaar 2014 opgeheven. Dit hebben ze kenbaar gemaakt middels bijgaande brief. Statutair heeft de Stichting Lest we forget bepaald dat de overgebleven financiën, ten goede komen aan de Nederlandse Oorlogsgravenstichting.

Ook Gerrit heeft afscheid genomen van het bestuur en wel met het volgende schrijven. Hierin bedankt hij de stichting voor het – in het project – gestelde vertrouwen en kondigt aan dat de opbrengsten, die na het opheffen van de stichting nog door Airborne Beer worden binnengehaald, besteed zullen worden aan het project luisterkei. De kosten hiervan zijn namelijk vooruitlopend door Airborne Beer betaald aan het Airborne Museum Hartenstein te Oosterbeek.