Resultaten Airborne Beer

Airborne Beer is charitatief opgezet en heeft in haar geschiedenis drie sponsordoelen geselecteerd. De opbrengst per verkochte fles is in de loop van de tijd gegroeid van 1 gulden via een halve euro naar  1 euro. In totaal is nu het respectabele bedrag van € 21.600,= uitgekeerd.

Als eerste heeft de Stichting Lest we forget een totaalbedrag van € 6.500,= gekregen. Zij hebben schriftelijk bedankt voor de financiële ondersteuning die zij besteed hebben aan het onderbrengen van veteranen en hun nabestaanden tijdens de herdenkingen.

Ook het Airborne Museum Hartenstein heeft bij elkaar € 9.000,= ontvangen. De eerste donatie, € 2.000,= in 2009, is besteed aan het interactieve leslokaal. Het betrof hier een stemkastjes systeem dat nodig is voor de lesprogramma’s, die het museum aan bijvoorbeeld schoolgroepen geeft. De tweede schenking, € 4.500 in 2012, was nodig voor de financiering van de luisterkei naast het Airborne Museum. Deze luisterplek is – op verzoek van Airborne Beer – onder brede belangstelling onthuld door de heer H. Wiegel. Vooruitlopend op de 75-ste herdenkingen in 2019 ontving het museum nog een derde bijdrage ter waarde van € 2.500,=, zodat het totaal op € 9.000,= is uitgekomen.

Als laatste is ook de Stichting Liberation Route Europe (SLRE) financieel ondersteund. De eerste financiële bijdrage is benut voor het project Kattentongen. Op 9 mei 2015 zijn de, in Apeldoorn, aanwezige Canadese veteranen getracteerd op deze zogeheten Kattentongen. Deze chocolade was verpakt in een blik, gedecoreerd met foto’s uit de tweede wereldoorlog. SLRE heeft ook middels een brief laten weten hier erg content mee te zijn. Hiermee werden de circa 135 oud-strijders tijdens de viering van de 70-jarige bevrijding in het zonnetje gezet. De tweede bijdrage, in 2018, is besteed aan een pakket jassen met prachtige opdruk van de Liberation Route Europe. Deze jassen worden verstrekt aan de medewerkers en vrijwilligers van deze Stichting om in weer en wind hun voorlichting over de Tweede Wereldoorlog te kunnen geven. De laatst overgemaakte bijdrage, in 2019, gaat besteed worden aan de internationale wandelroute van Londen naar Berlijn, zie brief Stichting Liberation Route Europe. SLRE heeft in totaal € 6.100.= ontvangen.

Sinds de introductie zijn de onderstaande verkoopaantallen behaald. De resultaten per wikkel zijn weergegeven op de pagina Wikkels Airborne Beer.

jaar aantal flessen
1999 2.858
2000 751
2001 758
2002 1.133
2003 873
2004 1.894
2005 1.144
2006 1.069
2007 907
2008 947
2009 1.207
2010 1.047
2011 1.101
2012 1.059
2013 759
2014 2.196
2015 1.239
2016 1.014
2017 1.207
2018 1.207
2019 (recordjaar) 2.941
2020 1.123
totaal 28.434