Presentatie 60-ste herdenking

Op 15 september 2004, de dag voorafgaand aan de herdenkingsactiviteiten, heeft de officiële presentatie van de jubileumversie Airborne Beer (60 jaar Market Garden) in het Airborne Museum plaatsgevonden.
De Britse oorlogsveteraan Mr. F. Newhouse, tevens penningmeester van de Arnhem 1944 Veterans’ Club, heeft de jubileumversie overhandigd aan de toenmalige Gelderse Commissaris van de Koningin, de heer J. Kamminga. In de filmgalerij is een filmopname van deze presentatie te zien.

Deze mooie gelegenheid onderstreepte nogmaals het belang en de betrokkenheid van de veteranen bij het Airborne Beer. Zie toespraak initiatiefnemer

De fles met de toenmalige Gelderse Commissaris van de Koningin, de heer J. Kamminga.

De fles met de toenmalige Gelderse Commissaris van de Koningin, de heer J. Kamminga. (Bron: B. de Reus)

De toost met de burgemeester van Renkum, de heer P. Bruinooge en zijn vrouw.

De toost met de burgemeester van Renkum, de heer P. Bruinooge en zijn vrouw. (Bron: B. de Reus)