Presentatie 2009

In 2009 passeerde het jubileum van zowel de 65ste herdenking van de Slag om Arnhem, als het 60-jarig bestaan van het Airborne Museum en de viering van het eerste decennium van het Airborne Beer project.
Hiervoor is een speciaal wikkel ontworpen, dat in de wikkelgalerij is opgenomen.

Ter gelegenheid van dit tienjarig bestaan heeft Airborne Beer de opbrengst hiervan aan de Stichting Airborne Museum. Het geschonken bedrag van euro 2.000,= kwam ten goede aan de afdeling Educatie en is gebruikt voor de aanschaf van het kiessysteem om antwoorden door te geven (de zogeheten ACTIVexpression; een uitgebreid kiessysteem met tekstinvoer) in het splinternieuwe digitaal leslokaal van het (in datzelfde jaar) gerenoveerde museum.

overhandiging van de opbrengst aan Suzanne Belleman

Symbolische overhandiging van de opbrengst aan Suzanne Belleman, hoofd Educatie Airborne Museum, foto Berry de Reus.

Op 11 september 2009 is het interactieve leslokaal van start gegaan met een bezoekende klas van het ROC te Nijmegen. De leerlingen waren getuige van de symbolische overhandiging van de waardecheck door Gerrit Staal aan het toenmalige hoofd van de afdeling Educatie (Suzanne Belleman) van het Airborne Museum te Oosterbeek. De slogan van het Airborne Beer project “a bridge to the future, a bridge to the next generation” doet ook hier weer van zich spreken.