Cel projektu

Cel powstania projektu “Airborne” składa się z dwóch części. Z jednej strony, z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży tego piwa korzystać będą organizacje, które zaangażowane są w organizowanie obchodów upamiętniających bitwę o Arnhem.

Wikipedia.org

Ponadto rozprzestrzenia się informacje dotyczące zdarzeń, jakie miały miejsce we wrześniu 1944 roku. Informacje na temat bitwy o Arnhem można znaleźć zarówno na tej stronie internetowej, jak też na etykietce znajdującej się na butelce.
Kwota, jaką została zebrana od roku 1999 dla Muzeum Airborne wraz z Fundacją „Lest we forget” oraz „Liberation Route Europe” wynosi w sumie € 21.600,-.
W innym miejscu na tej stronie internetowej znajduje się pełne sprawozdanie dotyczące różnorodnych prezentacji, osiągniętych kamieni milowych oraz informacji dotyczących celów, na jakie przez wyżej wymienione organizacje zostały wydane fundusze zebrane z datków sponsorów.

Dane dotyczące sprzedaży od początku istnienia projektu:

Rok Butelek
1999 2.858
2000 751
2001 758
2002 1.133
2003 873
2004 1.894
2005 1.144
2006 1.069
2007 907
2008 947
2009 1.207
2010 1.047
2011 1.101
2012 1.059
2013 759
2014 2.196
2015 1.239
2016 1.014
2017 1.207
2018 1.207
2019 2.941
2020 1.123
total 28.434

Dzięki tym rezultatom organizacja “ Lest we Forget “ otrzymała 6.500 euro od startu tego projektu, Airborne Muzeum otrzymało 9.000 euro, Fundacją Liberation Route Europe 6.100 euro. Całkowity projekt uzyskał 21.600 euro.