Witamy na stronie poświęconej Airborne Beer

Ze sprzedaży piwa Airborne Beer uzyskano do chwili obecnej kwotę w wysokości
€ 16.600,- przeznaczoną na działania związane z upamiętnieniem bitwy o Arnhem.