Witamy na stronie poświęconej Airborne Beer

Ze sprzedaży piwa Airborne Beer uzyskano do chwili obecnej kwotę w wysokości
€ 21.600,- przeznaczoną na działania związane z upamiętnieniem bitwy o Arnhem.