Prezentacja 2009

W 2009 roku złożyły sie 3 jubileusze:

Symbolic overhanding of the proceeds to Suzanne Belleman, leader of Education-department Airborne Museum, photo taken by Berry de Reus

Symboliczne przekazanie uzyskanych funduszy na ręce pani Suzanne Belleman, kierownikowi Działu Edukacji Airborne Muzeum (zdjęcie wykonane przez B. de Reus konserwatora Muzeum)

  • 65 rocznica bitwy o Arnhem.
  • 60 rocznica powstania Airborne Muzeum.
  • 10 lat powstania projektu Airborne Beer.

W 2009 roku będzie zrealizowane minimalne zagwarantowanie w kwocie 2.000 euro ustanowione. Ta suma będzie przekazana na oddział edukacyjny.

Podczas 60-tej rocznicy pamięci bitwy o Arnhem był “slogan” z projektu Airborne Beer “a bridge to the future , a bridge to the next generation”.