Organizacja Lest we Forget

Organizacja “Lest we Forget” (holenderskie tłumaczenie:“Dlatego żebyśmy nie zapomnieli”)
logo Stichting Lest we forget

Art.3 z akt założenia:
Najważniejszą działalnością organizacji jest :

  • Weteranów w bitwie o Arnhem oraz ich rodzin pomagać w gościnności, ewentualnie oprowadzać udzielając informacji.
  • Dbać o pamięć poległych w walce o Arnhem.
  • W informacji-centrum przekazywać wiadomości dotyczące walki o Arnhem 1944 roku.

Art.4 z akt. założenia:
Uzyskane pieniądze pochodzą z:

  • z donacji osób i działalności, które zdecydowali się organizację wspomagać.
  • z obniżek.
  • z datków.
  • i innych

List podziękowania organizacji
Organizacja przesłała list podziękowania na ręce Gerrit Staal za jego działalność.
Przyciśnij  List podziękowania żeby przeczytać