Introdukcja w 1999 roku

Projekt o nazwie „Airborne Beer” („piwo Airborne”) rozpoczął się dnia 21 sierpnia 1999 w Muzeum Airborne w Oosterbeek od prezentacji, podczas której symbolicznie przekazano na ręce pana J.W.A.M. Verlinden: ówczesnego burmistrza gminy Renkum i jednocześnie Prezesa zarządu Fundacji Muzeum Airborne, pierwszej butelki tego piwa. Spotkanie otworzył pan W. Boersma, ówczesny dyrektor Muzeum Airborne Hartenstein, po czym odbyło się wystąpienie Gerrita, pomysłodawcy piwa Airborne ( przemówił )

Gerrit Staal schenkt het eerste biertje in voor burgemeester J.W.A.M. Verlinden

Gerrit Staal nalewa pierwsze piwo burmistrzowi J.W.A.M. Verlinden (zdjęcie wykonane przez B. de Reus konserwatora Muzeum)

Następnie przemówił pan Verlinde. W swym przemówieniu poprzedzającym tę prezentację powiedział on o swych początkowych obawach, czy dokonano rzeczywiście dobrego wyboru, aby tego rodzaju piwo prezentować podczas obchodów upamiętniających 55-cio lecie bitwy o Arnhem, zwłaszcza że miała ona miejsce w aż tak odległej przeszłości.
W przemówieniu Gerrita wyjaśnione zostało w jaki sposób zaangażowany on jest w przygotowania do tych obchodów, a to właśnie stanowiło punkt zwrotny co do decyzji, aby pójść na tą jego inicjatywą.

Pan Verlinde wyraził Gerritowi swą wdzięczność za wszelki wysiłek i starania. Ponadto, korzystając z tej okazji pan Verlinde wspomniał o fakcie, iż wciąż ubywa weteranów i w związku z tym wezwał zebranych do podjęcia nowych inicjatyw umożliwiających także w przyszłości organizowanie obchodów związanych z bitwą o Arnhem.