Galeria filmowa

1.Wywiad o Airborne Beer, Wrzesień 2018:

2. Fragment filmowy z prezentacji przekazania dziesieciotysiecznej butelki polskim siłom zbrojnym:

3. Brytyjski weteran wojenny, pan F. Newhouse przekazał butelkę jubileuszowego piwa ówczesnemu Komisarzowi Królowej na prowincję Gelderland, panu J. Kamminga:

4. Fragment filmowy ze skoków spadochronowych z okazji obchodów 60-tej rocznicy bitwy o Arnhem: