Dankwoord

Deze website kon niet tot stand komen zonder de hulp van diverse personen. Een woord van dank is daarom op zijn plaats. In het bijzonder wil ik de volgende personen voor hun speciale bijdragen noemen:

    • Aart van der Linde uit Bolsward voor zijn hulp tijdens het gehele project vanaf het begin in 1999.
    • Felix Groenewoud uit Joure voor zijn taak als webmaster en zijn broer, Gerard Groenewoud uit Leeuwarden, voor het maken van de header van de website. De basis voor deze header is de Waalbrug bij Nijmegen,
    • Berry de Reus uit Oosterbeek, voormalig conservator van het Airborne Museum, en Riekelt Pasterkamp voor de fotografie tijdens diverse presentaties van het Airborne Beer, evenals Familie Hommersom uit Scherpenzeel (Gelderland) en Albert Bouman uit Elst (prov. Utrecht) voor hun rol in de fotografie bij de droppings en Emma Staal uit Heelsum voor haar fotografie tijdens presentatie en herdenking in 1999,
    • Jan Willem Jacobsen uit Ede voor het maken van filmopnamen van met name de presentaties van het Airborne Beer en Sjouke Zonneveld uit Leeuwarden die, namens zijn bedrijf Inetzo, belangenloos de filmopname geschikt gemaakt heeft voor deze website.

Als laatste, maar niet in de minste plaats, wil ik mijn vrouw Esther bedanken voor haar enthousiaste hulp en raadgevingen op belangrijke momenten.