2019 – de 25.000e fles

In het Airborne Museum Hartenstein vond donderdagmiddag 27 juni 2019 de overhandiging van de 25.000e fles Airborne Beer plaats.

In aanwezigheid van Wethouder Jasper Verstand van de Gemeente Renkum en diverse andere genodigden ontving Museumdirecteur Sarah Heijse de jubileumfles en tevens een financiële geste van het project van de initiatiefnemer van Airborne Beer.

In zijn toespraak gaf Gerrit aan dat hem het grote vertrouwen getroffen heeft, niet alleen van betrokken instanties, maar ook van de vele kopers die bij elkaar gezorgd hebben dat er 20.000 euro overgemaakt kon worden. In de beginjaren werd het – aan het project toevertrouwde – geld overgemaakt aan de Stichting Lest we forget. Daar zagen kopers van Airborne Beer geen tastbaar resultaat van. Met de schenkingen aan het Museum, en later ook aan de Stichting Liberation Route Europe is dat anders geworden.
Vooruitlopend op de 75-jarige herdenking van de bevrijding van Nederland werd behalve de jubileumfles ook een waardecheque van 2.500 euro aan de Museumdirecteur overhandigd.
Sarah Heijse ging met haar bedankwoord daar als volgt op in: ‘We zijn heel dankbaar dat het museum dit mooie bedrag in ontvangst heeft mogen nemen. Deze 2.500 euro zal besteed worden aan de vernieuwing van de educatieve ruimte in het kader van ons masterplan’. Ze kondigde tevens aan dat vanaf 28 oktober het museum voor enkele maanden gesloten zal zijn voor de complete vernieuwing van de eerste verdieping, een upgrade van de Airborne Experience en de vernieuwing van de educatieve ruimte waar groepen van het primair en voortgezet onderwijs worden ontvangen. Vooruitlopend op de 75-jarige herdenking van de bevrijding van West Europa werd aan deze mijlpaal van Airborne Beer alvast ruime aandacht geschonken.

Gerrit Staal overhandigd de 25.000ste fles Airborne Beer aan directeur Airborne Museum, Sarah Heijse. Tevens kreeg het museum een cheque van € 2.500,00 t.b.v. de afdeling Educatie. V.l.n.r. Aart van der Linde (Friese Bierbrouwerij), Gerrit Staal (initiatiefnemer), Roger Beets (Stichting Airborne Herdenkingen), Jasper Verstand (Wethouder), Sarah Heijse (Airborne Museum) en Peter Kruk (Stichting Liberation Route Europe). Foto: Berrydereusfotografie.nl