20.000ste fles

Gerrit Staal overhandigd fles aan locoburgemeester

Gerrit Staal overhandigt symbolisch de 20.000e fles aan locoburgemeester van de gemeente Renkum, de heer E. Heinrich.

De verkoop van 20.000 flessen Airborne Beer was aanleiding om opnieuw bij een mijlpaal van het project stil te staan. De symbolische overhandiging van de jubileumfles vond plaats op De Westerbouwing te Oosterbeek. Op 2 september werd deze door de heer E. Heinrich, locoburgemeester van de Gemeente Renkum, in ontvangst genomen. Hiermee wilde de initiatiefnemer van het project zijn dank uitspreken richting Burgemeester(s) en Wethouder(s) voor de betrokkenheid gedurende de gehele loop van het project.
Zo was burgemeester Verlinden degene die bij de introductie in 1999 symbolisch de eerste fles in ontvangst nam. Vijf jaar later verving burgemeester Bruinooge spontaan de verlate commissaris van de koningin Kamminga, om uit handen van de Britse Arnhem-veteraan Newhouse , een fles te ontvangen tijdens de 60-ste herdenking van Market Garden. Weer twee jaar later had burgemeester Bruinooge zelf de hoofdrol om de 10.000-ste fles Airborne Beer te presenteren aan de Poolse Arnhem veteraan Fedorowicz.

Gerrit Staal bedankt spreker W. Boersma

Gerrit Staal bedankt spreker W. Boersma.

De heer Heinrich vertegenwoordigde in 2011 als wethouder het college van B&W de onthulling van de luisterplek naast het Airborne Museum Hartenstein te Oosterbeek door de heer Wiegel. De luisterplek is financieel mede mogelijk gemaakt door Airborne Beer.
Belangrijke bijdrage tijdens de presentatie op De Westerbouwing werd geleverd door de heer W. Boersma, oud-directeur van het Airborne Museum. Hij gaf in zijn toespraak een heldere uiteenzetting van de geleverde strijd van de Borders, die de Westerbouwing tevergeefs verdedigden en de Dorsets, die deze stuwwal tevergeefs weer geprobeerd hebben te heroveren, gedurende de septemberdagen van 1944. Hierbij kwamen ook de ervaringen van de burgers aan de orde. De heer Boersma las namelijk een gedeelte uit het boek “Van dollen dinsdag tot bevrijding” voor, dat kort na de oorlog uitkwam.
De heer Heinrich gaf in zijn speech aan dat de jaarlijkse herdenkingen van die gebeurtenissen behoren tot de unieke kernkwaliteit van de Gemeente Renkum. Het college van B&W ondersteunt dan ook de activiteiten die daartoe worden ontplooit.