De introductie project Airborne Beer

De introductie van het project Airborne Beer vond plaats met een presentatie op 21 augustus 1999 in het Airborne Museum te Oosterbeek. De overhandiging van het Airborne Beer vond plaats, voorafgaand aan de 55ste herdenking van de Slag om Arnhem, aan de toenmalige burgemeester van de gemeente Renkum, de heer J.W.A.M. Verlinden, tevens voorzitter van de Stichting Airborne Museum.
De bijeenkomst, met ongeveer 25 personen, werd met enkele woorden geopend door de heer W. Boersma, de toenmalige directeur van het Airborne Museum Hartenstein.

Vervolgens hield initiatiefnemer Gerrit Staal een betogende toespraak:

Gerrit Staal schenkt het eerste biertje in voor burgemeester J.W.A.M. Verlinden

Gerrit Staal schenkt het eerste biertje in voor burgemeester J.W.A.M. Verlinden (foto gemaakt door B. de Reus, conservator Airborne Museum)

Na het inschenken van de glazen Airborne Beer hield de burgemeester van Renkum J.W.A.M. Verlinden een toespraak, waarin hij meedeelde dat hij zich voorafgaand aan de presentatie afgevraagd had of het wel kies was om met een herdenkingsbier te komen, nu zo lange tijd na deze gebeurtenissen. Omdat uit de bovenstaande toespraak bleek hoe de betrokkenheid bij deze herdenkingen is, gaf dit voor hem de doorslag om achter het initiatief te staan en bedankte hij de initiatiefnemer voor de inzet. Hij maakte tevens van de gelegenheid gebruik om, wijzend op het feit dat het aantal veteranen afneemt, een oproep te doen met initiatieven te komen om ook in de toekomst herdenkingen met betrekking tot de Slag om Arnhem te houden.

Woorden van dank waren ook afkomstig van de heer Boersma (met de uitreiking voor iedere deelnemer van het project Airborne Beer het boek “The harvest of ten years”). Vervolgens hield de voorzitter van de Stichting Lest we forget, de heer T. Pieterse een korte toespraak, waarin hij zijn dank uitsprak.

Ook de initiatiefnemer sprak een woord van dank richting het museum (met de overhandiging van een doos Airborne Beer) voor de beschikbaarstelling van het museum voor de presentatie.
Aansluitend was er gelegenheid tot napraten in de vorm van een receptie.