Nederlands English Polska

Geschiedenis Airborne Beer

Het project Airborne Beer is in 1999 gestart ter gelegenheid van de 55ste herdenking van de Slag om Arnhem. Hiertoe is een speciaal jubileumwikkel ontworpen door (wijlen) de heer Arie Visser uit Gouda. wikkel Airborne Beer 1999
De oplage van 3.000 stuks raakte binnen een jaar tijd volledig uitverkocht. Van de opbrengsten werd de Stichting Lest we forget financieel ondersteund.
Gezien het grote succes werd besloten om het project voort te zetten en de belangstelling na 1999 liet zien dat het Airborne Beer niets aan populariteit verloor.

In 2000 kwam er dan ook een tijdloze versie van het ontwerp uit 1999. Nadat het project drie jaar bestond werd reeds de 5.000ste fles verkocht (2002).
Bij de viering van het eerste lustrum in 2004, dat samenviel met de 60ste herdenking van de Slag om Arnhem, is een volledig nieuw logo ontworpen door de heer Arie Visser.
In de eerste vijf jaar stond het Pegasus-symbool met ruiter centraal. Dit was het mouw-embleem van de First British Airborne Division, die in 1944 bij de Slag om Arnhem de strijd aanbond met de Duitse bezetter.
In 2004 volgde het logo van een parachutist in actie, in een jubileum-uitgave. wikkel Airborne Beer 2004

Als een van de eersten ontving Z.K.H. Prins Bernhard een jubileumfles van de 60ste herdenking Market Garden op zijn 93ste verjaardag, 29 juni 2004. De Prins heeft het geschenk gewaardeerd getuige de bijgaande brief.
In 2005 verscheen vervolgens een tijdloze versie van de wikkel met het parachute-logo.
De 10.000ste fles werd in 2006 verkocht. Om deze prachtige mijlpaal te vieren werd, in samenwerking met het Airborne Museum Hartenstein een indrukwekkende presentatie gehouden (zie elders op deze website).
In 2009 werd een tweevoudig jubileumwikkel (65 jaar na de operatie Market Garden en 60 jaar Airborne Museum) ontworpen en op de markt gebracht.
De opbrengst van het jubileumwikkel uit 2009 is ten goede gekomen aan de Stichting Airborne Museum Hartenstein te Oosterbeek. Het Museum, dat in 2009 een zeer ingrijpende verbouwing en uitbreiding heeft ondergaan, heeft het geld besteed in het interactieve leslokaal.
In verband met de betrokkenheid van - de toenmalige - Z.K.H. Prins Willem Alexander met de veteranen is er namens het project een fles Airborne Beer aan hem gestuurd. Deze "vriendelijke geste" werd bijzonder op prijs gesteld door de Prins, getuige bijgaande brief.

Luisterkei

Ook de gebeurtenissen in 2011 mogen niet onvermeld blijven. Op uitnodiging van Airborne Beer heeft de (toenmalige) voorzitter van Nederlandse Brouwers, de heer H. Wiegel, op 1 september een zogenoemde luisterplek onthuld van de Stichting Liberiation Route Europe naast het Airborne Museum te Oosterbeek. De kosten voor deze luisterplek zijn door Airborne Beer vergoed aan het museum. Op de pagina Presentatie 2011 is meer over dit hoogtepunt te vinden.


Foto blik kattentongen

Volgend vermeldenswaardige "wapenfeit" van het project is de gift aan de Canadese veteranen in mei 2015 bij de 70-jarige bevrijding van Nederland. Eind 2014 heeft Airborne Beer de Stichting Liberation Route Europe een mooi sponsorbedrag, geschonken, waarvan de Kattentongen konden worden bekostigd. Deze chocolade in fraai gedecoreerde blikken werd op 9 mei 2015 aan circa 135 Canadese veteranen overhandigd in het Omnisport, na afloop van het landelijk defilé, in Apeldoorn. Vermeldenswaard was het bezoek van Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet, dat kort hieraan voorafgaand plaatsvond. Van deze gebeurtenissen is een film samengesteld, die via deze link te zien is.

Een maand later wordt met een bestelling, van het Bevrijdingsmuseum Groesbeek, de 20.000ste fles uitgeleverd. Op 2 september 2015 wordt op De Westerbouwing te Oosterbeek in gepaste stijl deze mijlpaal gevierd. Het College van B&W Renkum heeft de eer om de fles te ontvangen als dank voor haar grote betrokkenheid vanaf het begin van het project.

De totale uitkeringen aan de bovengenoemde instanties is daarmee op  euro 16.340,= gekomen. Een overzicht van de geschonken bedragen, alsmede de verkochte aantallen flessen per jaar is te vinden op de pagina Resultaten Airborne Beer.